FUCOIDAN KANEHIDE VIỆT NAM
Thông báo về chất lượng sản phẩm Nano Fucoidan Extract Granule

Thông báo về chất lượng sản phẩm Nano Fucoidan Extract Granule

27/03/2021, 23:43     137

Sau khi nhận được phản hồi của khách hàng khi sử dụng sản phẩm Nano Fucoidan, đơn vị đại diện phân phối tại Việt Nam - Công ty Cổ phần PTC Consumer...